Modele bycia nauczycielem wczesnej edukacji

-A. Brzezińska (rouge), Psychologiczne portcaution człowieka. Praktyczna Psychologia rozwojowa. GWP 2005; -M. Dąbrowski, (za) trudne, Bo Trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki na I ETAPIE kształcenia. Warszawa 2013-T. Garstka, Psychopedagogiczne mity. Jak conserver naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniui, Warszawa 2016-a. Gopnik, a. Meltzoff, P.

Kuhl, naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą NAS dzieci? -Media Rodzina 2004D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (rouge.), Pédagogika wczesnoszkolna-dyskursy, problemy, rozwiązania. WAiP Warszawa 2009-D. Klus-Stańska (rouge.), (anty) Edukacja wczesnoszkolna. Impuls 2014-D. Klus-stańska, dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo AKADEMICKIE Żak, 2010-i. kopaczyńska, Priorytety Kształcenia wczesnoszkolnego w Polsce i Danii w swietle założeń programowych. W: problemy Wczesnej Edukacji NR 1/2011-E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w TLE.

GWP 2012-m. Dagiel, m. żytko (rouge.), szkolne przygniatającej uczniów Klas trzecich w środowisku wiejskim. CKE 2011-J. Bonar, A. Buła (rouge.), Poznań ć Zrozumieć, doświadczyć. Teoretyczne podstawy Kształcenia nauczycieli wczesnej Edukacji. Impuls 2011–J. Holt, zamiast Edukacji.

Warunki do uczenia się przez Działanie. Impuls 2007-B. Śliwerski, Znaczenie Kształcenia kompetencji krytycznych nauczycieli wczesnej Edukacji w: J. Bonar, A. Buła (rouge.), Poznań ć Zrozumieć, doświadczyć. Teoretyczne podstawy Kształcenia nauczycieli wczesnej Edukacji. Impuls 2011-M. Wiśniewska-Kin, O rozdźwięku między kulturą edukacyjną w programach nauczania nous wczesnej Edukacji w Polsce i New Jersey (Etats-Unis). W: problemy wczesnej Edukacji NR 1/2011-M. żytko, Edukacja Conquest w Szkole-między dążeniem do formalizacji schematu a refleksją nad uczestnictwem w zdarzeniach komunikacyjnych, rozdz. 12 w: rouge.

D. Klus-Stańska, (anty) Edukacja wczesnoszkolna. Impuls 2014-K. Konarzewski, K. Bulkowski (rouge.) TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego Badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce je przyrodzie. IBE 2016–M. Żytko, B. MURAWSKA, badanie Umiejętności podstawowych uczniów trzecich Klas szkoły Podstawowej. Uczeń, Szkoła, DOM. Warszawa 2012-na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego latach 2009 – 2014 wdrażano kilka projektów unijnych związanych z Szeroko rozumianą oświatą, wychowaniem i edukacją.

Comments are closed.